Skip to content Skip to footer

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Raision teatterin rekisteriseloste lippuvarauksen tehneistä, yhteydenottopyynnön jättäneistä ja jäseneksi liittyneistä

Rekisterinpitäjä:
Raision teatteri ry
Y-tunnus: 1445825-8
Juhaninkuja 3, 21200 Raisio

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Raision teatteri ry:n johtokunta
Sähköposti: info@raisionteatteri.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään Raision teatterin näytösten lippuvarausten tekemiseen, näytösten muutosten ilmoittamiseen lippuvarauksen tehneille, yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen ja jäsenrekisterin ylläpitämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tarvittavat tiedot ilmoittautuneista:
– nimi
– sähköposti
– puhelinnumero.

Tietojen alkuperä
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pl. palveluntarjoajan tietojen käsittely, taltiointi ja välitys EU:n ulkopuolella.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Rekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus ja tarve.

Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjältä.

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjänä toimiva yhdistys. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Mikäli henkilö ei itse edellä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden tarpeellista.